Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULTicaret & Şirketler ve İcra Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku Dava ve Danışmanlık Hizmetleri:

·         Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,

·         Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,

·         Genel Kurul toplantıları yapılması,

·         Ticaret ve rekabet hukukundan doğan başlıca davalar,

·         Gümrük davaları,

·         Haksız rekabetin önlenmesi davaları,

·         Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan doğan davalar,

·         Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi

·         Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

·         Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

·         Ortaklık sözleşmeleri

·         Kıymetli evrak hukuku

·         Risk Sermayesi

·         Sermaye Piyasaları

·         Kredi sözleşmeleri

·         Leasing sözleşmeleri

·         Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,

·         Danışman avukatlık hizmetleri.

Danışmanlık kapsamında; Ticari sözleşmelerde imza öncesi yapılacak müzakereler, sözleşme metinlerinin hazırlanması alanlarında müvekkillerimize danışmanlık sağlamaktayız. Ayrıca ticari sözleşmeler, kredi ve proje finansmanı sözleşmeleri, gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket birleşme ve satın alımlarına yönelik sözleşmeler, tedarik sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmeleri, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler, ortak girişim, girişim sermayesi ve yatırım sözleşmeleri, şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, risk analizi, taraflar arasında müzakere edilmesi, imza ve kapanış işlemlerinin yapılması, yürürlüğe konulması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, taraflar arası ihbar ve ihtarların yönetimi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

·         Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

·         Haciz işlemleri

·         Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

·         İflas hukuku işlemleri

·         İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

·         Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

·         Yedieminliği suistimal davalarının açılması

·         Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

·         İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

·         İcra İflas Kanununda düzenlenen TAZYİK HAPSİ şikâyetleri,

·         İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir başvuruları

·         Tasarrufun iptali davaları,

·         İhalenin feshi davaları

·         İstihkak davaları,

·         Anlaşma protokollerinin tanzimiBu içeriği paylaş: