Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULBüromuzun Faaliyet gösterdiği Tazminat Davaları:

·         Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,

·         İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,

·         Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),

·         Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,

·         Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

·         Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

·         Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İmar & İnşaat Hukuku başta olmak üzere diğer tüm hukuk dallarından doğan TAZMİNAT haklarının tahsili sadedinde tazminat ve alacak davaları,

·         Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.Bu içeriği paylaş: