Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULMiras Hukukuna ilişkin Dava ve Danışmanlık Hizmetleri:

·         Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

·         Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

·         Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

·         Terekeyle ilgili her türlü tespit, tanzim ve taksim davaları,

·         Mirasta tenkis davası,

·         Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

·         Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

·         Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava,

·         Vasiyetnamenin İptali,

·         Reddi Miras işlemleri,

·         Mirastan feragat sözleşmesinin düzenlenmesi,

·         Veraset İlamı işlemleri,Bu içeriği paylaş: