Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULKentsel Dönüşüm Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz:

·         6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.vd. maddelerden doğan davaların takibi,

·         Riskli bina tespitinin yaptırılması,

·         Riskli yapı tespiti ile yeni binaya taşınma sürecindeki hukuki ihtilafların çözümü,

·         Mevzuat uyarınca, yıkım ve yeniden inşa işlemlerine muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş ve işlemlerin takibi

·         İnşaat şirketleri ve apartman yönetimi toplantılarına katılmak ve danışmanlık sağlamak,

·         Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili mevzuata aykırı yapılan kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararların iptali davalarının takibi,

·         Olumsuz oy kullanan maliklere mevzuat uyarınca gönderilmesi gereken ihtarnamelerin hazırlanması,

·         Yıkım sürecini engelleyecek şekilde daireyi boşaltmayan kat maliklerine karşı ihtarnamelerin gönderilmesi ve neden oldukları zararlar için diğer kat maliklerince rücu davalarının açılması ve takibi

·         Yapılan görüşmeler doğrultusunda; kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket veya kooperatif kurulması gibi müvekkilin menfaatine olan iş ve sözleşme modeli oluşturulması

·         İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile görüşmelerde baz oluşturacak inşaat/yatırım hukuki ve teknik sözleşmelerinin hazırlanması

·         Maliklere yapılacak taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımların yapılması,

·         İnşaat sahibinin kirayı ödememesi halinde gerekli icra takibinin başlatılması,

·         Yeni yapının sözleşmeye aykırı olması halinde gerekli davaların açılması,

·         Maliklerin, devlet destekli inşaat kredilerini süratle alabilmeleri konusunda tam destek verilmesi

·         Apartman yönetimine inşaat süresince sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapılması

·         Kaba inşaat sürerken müteahhidin sözleşmeye uymasının sağlanması için hukuki yardımda bulunulması ve gerekirse ihtarname çekilmesi

·         İmar durumu değişiklikleri sonucunda sözleşmenin revize edilmesi

·         Binanın iskanın alınması sürecinde müteahhidin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardımda bulunulması

·         Bu alanda her türlü sözleşmelerin hazırlanmasıBu içeriği paylaş: