Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULİş Hukuku Alanında Uzman olarak Hizmet Verdiğimiz Davalar;

        I.            Tazminat davaları
     

1.      İhbar tazminatı davaları

2.      Kötüniyet tazminatı davaları

3.      Eşit davranmama Tazminatı davaları

4.      İşçi ayartmadan dolayı yeni işverene karşı açılan davalar

5.      Kıdem Tazminatı davaları

6.      Rekabet yasağı davaları

7.      Süresinde yapılan fesih sonucu diğer tazminat davaları

8.      Cezai şart davaları

9.      İş güvenliğine ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı davaları

10.  İş kaybı tazminatı davaları

11.  İş Kazasından doğan Tazminat Davaları

12.  Meslek Hastalığından doğan Tazminat Davaları

 

     II.            Alacak davaları

1.      Ücret alacağı davaları

2.      Fazla çalışma ücreti davaları

3.      Ulusal bayram ve genel tatil ücreti davaları

4.      Hafta tatili ücreti davaları

5.      Yıllık ücretli izin davaları

6.      Eğitim Gideri davaları

7.      Yeni İş arama izni davaları

 

  III.            Tespit davaları

1.      İşe iade davaları

2.      Hizmet tespit davaları

 

   IV.            İşveren Vekilliği & Danışmanlığı

1.      İş Hukuku’nun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesi,

2.      İşyerinde incelemeler yaparak İş Hukuku anlamında işe ve işyerine uygun çalışma metotlarının geliştirilmesi,

3.      İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından mevzuatların gereğinin yapılması,

4.      Sözleşme, imza bordroları, tutanak, ihtar, fesih ve savunma yazı ve taslaklarının oluşturulması,

5.      İşyeri disiplin kurulunun oluşturulması ve gerekli eğitimin verilmesi,

6.      İşyeri personelinin ve yetkililerinin gerekli hukuki eğitimlerinin verilmesinin sağlanmasıBu içeriği paylaş: