Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULBüromuzca takip edilen İdari Davalar:

·         Tam yargı(tazminat) davaları

·         Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları

·         Bölge İdare Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

·         İptal davaları(İdari İşlemlerin)

·         Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

·         Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları

·         Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları

·         İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

·         Disiplin cezalarının iptali davaları

·         Kamu ihalelerine ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

 

Müvekkillerimizin Kamu İdarelerindeki iş ve işlemlerine ilişkin verilen Danışmanlık Hizmetleri:

·         İdari dilekçelerin düzenlenmesi, denetlenmesi, hazırlanması,

·         İdari işlemlerin takibi,

·         Kamu ihalelerinde şartnamelerin hazırlanması, sözleşmelerin hazırlanması, ihalelere katılım,

·         Müvekkil şirketlerin Vergi Mevzuatı ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı açısından denetlenmesi, önleyici hukuk hizmetinin tesisi,

·         Belediye Cezalarına karşı önleyici hukuk hizmetinin tesisi,

                .          Kamu idareleri ile uzlaşma işlemlerinin takibiBu içeriği paylaş: