Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULGayrimenkul & İnşaat Hukukunda takip ettiğimiz davalar:

·         Taşınmaz tazminat davaları

·         İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar

·         İstihkak davaları

·         Ortaklığın giderilmesi davaları

·         İpotek davaları

·         İpoteğin Terkini davaları

·         Müdahalenin men-i davaları

·         Kamulaştırma davaları

·         Tapu iptal ve tescil davaları

·         Kira bedeli tespit davaları (kira tespit)

·         Tahliye davaları

·         Şufa(önalım) davaları

·         Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar

·         Tapu Kütüğündeki hataların düzeltilmesi

Bu davalara EK olarak büromuz tarafından Gayrimenkul ve İnşaat Hukukunda müvekkillerine her türlü danışmanlık hizmetini de sunmaktadır. Bu danışmanlıklardan bazıları;

·         Gayrimenkul alım-satım sözleşmesi,

·         Gayrimenkul finans danışmanlığı,

·         Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

·         Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemleri,

·         Gayrimenkul değerleme işlemleri,

·         İpotek sözleşmeleri,

·         Rehin tesis işlemleri,

·         İnşaat sözleşmeleri,

·         Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,

·         Tapu işlemleri,

·         Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı

·         Kiralama işlemlerinin denetlenmesi,

·         Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar,

·         Gayrimenkul satım aracılık işlemleri,

·         İnşaata ilişkin idari birimlerdeki hukuki ihtilafların çözümü,Bu içeriği paylaş: