Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULHukuki danışmanlık hizmeti kapsamında amacımız; müvekkil olan şirketlere ve şahıslara her alanda hukuki danışmanlık hizmeti sunmak; önleyici avukatlık hizmeti kapsamında ileride herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tedbirlerin ve yapılması gereken iş ve işlemlerin önceden yapılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda her türlü Kamu Tüzel kişiliğine danışmanlık sunduğumuz gibi Özel Hukuk Tüzel Kişilerine de (şirket,dernek, vakıf) danışmanlık yapılmaktadır.

Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin bir kısmı:

·         Müvekkilden gelen her türlü hukuki soru ve soruna karşı müvekkile en kısa sürede yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,

·         Müvekkilin her türlü sözleşmelerini hukuki denetimden geçirmek, sözleşmelerdeki riskleri azaltmak sözleşme tadili yahut sözleşme tanzimi hizmeti sunmak,

·         Şirket ana sözleşmelerinde hukuki destek sağlamak,

·         Şirketin alım, satım, kiralama hizmetlerinin hukuki risklerini ortadan kaldırmak,

·         İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Sigortalar Hukuku kapsamında alınması gereken tedbirleri almak,

·         Muhasebe ve İnsan Kaynakları Departmanlarının dosyalama sistem ve içeriğinin hukuken denetlenebilir ve güncel hale getirilmesini sağlamak,

·         Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu kapsamında şirket iş ve işlemlerini düzenleme,

·         Müvekkil şirketin ortakları ve çalışanları ile aralarında oluşabilecek hukuki ihtilafları en aza indirgemek; ortaya çıkan ihtilaflarda ise şirket menfaatleri gereği şirketin en lehine düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

·         Müvekkil şirketin her türlü ticari faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği hukuki riskleri en aza indirgemek; mevcut riskleri ise ortadan kaldırmak,

·         Müvekkil şirketin Kamu İdareleri ile arasındaki hukuki iş ve işlemlerin sorunsuz çözümlenmesini sağlamak,

·         Müvekkil şirkete verilen hizmet, tespit edilen hukuka aykırılıkları, hukuken yapılması gerekenler gibi dönemlik raporlar sunmak,

·         İhtiyaç halinde en kısa sürede; aksi halde belirli periyotlar ile toplantılar gerçekleştirmek

Kamu Hukuk Tüzel Kişilerine Verilen Danışmanlık Hizmetleri:

KAHRAMAN PARNERS Hukuk ve Danışmanlık olarak birden farklı metod ile Kamu İdarelerine danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Kamu İdarelerinde sadece kurum amiri/müdürü/başkanının kişisel danışmanlığı yapılabilmekle birlikte; ilgili kurumun Hukuk İşleri Biriminin Ekip olarak oluşturulması, ilgili kurum bünyesinde tam zamanlı avukatlık hizmeti sağlanması, kurumu ilgilendiren tüm dava ve hukuki işlerin takip edilmesi şeklinde de hizmet sunulmaktadır.Bu içeriği paylaş: