Generel Ali Rıza Gürcan Cad. No:31 Metropol İş Merkezi K:8 D:31 Merter, Güngören, İSTANBULCeza Hukuku ve Ceza Avukatlığı Kapsamında sunulan hizmetler;

1.      Ceza Soruşturmalarının başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına Şikâyet ve Suç Duyurusunda bulunmak,

2.      Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk sürecini takip etmek, bu süreçte Şüpheliyi yahut Şikâyetçiyi/mağduru temsil etmek,

3.      Delillerin toplanması, ifadelerin alınması, ilgili raporların alınması gibi işlemlerde sürecin hızlandırılmasını sağlamak,

4.      Takipsizlik Kararlarına İtiraz,

5.      Kamu Davasında Şikâyetçi veya Müdahil Vekilliğini üstlenmek,

6.      Kamu Davasında Sanık Müdafi olarak Ceza Davalarında Etkin ve Etkili Müdafiliğini üstlenmek, Hukuki yardım sağlamak, Lehine olan delillerin ortaya çıkarılmasını sağlamak, TCK ve CMK’nın sanık lehine olan/olabilecek tüm maddelerinin uygulanmasını sağlamak,

7.      Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine başvurmak,

8.      Ceza Davası sonrasında Tazminat Davası sürecini yürütmek,

9.      İnfaz Hukuku ile ilgili sürecin takibini yapmak,

10.  Şüphelinin Kolluk, karakol, savcılık, sorgu ve mahkeme ifadelerine katılmak ve hazır bulunmak,

11.  Cezaevi ziyaretlerinde bulunmak,

12.  Tutuklama, Yakalama, El Koyma, Arama işlemlerine itirazlar,

13.  İstinaf ve Temyiz Başvuruları,

Başlıca Ceza Hukuku alanında tarafımızca verilen hizmetlerdir.

 

Tarafımızca Hukuki Hizmet Verilen suçlar şunlardır;

·         Uluslararası suçlar : Göçmen kaçakçılığı

·         Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme,

·         Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama

·         Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

·         Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali, cebir, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, haberleşmenin engellenmesi

·         Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret

·         Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi

·         Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması,

·         Çevreye karşı suçlar : İmar kirliliğin neden olma

·         Kamunun sağlığına karşı suçlar : Kullanmak için Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak

·         Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik, mühür bozma, açığa imza

·         Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

·         Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar : İhaleye fesat karıştırma, Edimin ifasına fesat karıştırma, Tefecilik

·         Bilişim alanındaki suçlar : Bilişim sistemine girme, Banka veya Kredi kartlarının kötüye kullanılması,

·         Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar: Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Denetim Görevinin İhmali, Nufüz Ticareti, Zor Kullanma Yetkisinde Sınırın Aşılması, Görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, görevi yaptırmamak için direnme

.          Adliyeye karşı suçlar : iftira, yalan tanıklık, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerini kullanma, suç uydurma, yalan yere yemin, yargı görevini yapanı, bilirkişiyi tanığı etkilemeye teşebbüs, suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi, suç delillerini yok etme gizleme, suçluyu kayırma, muhafaza görevini kötüye kullanmaBu içeriği paylaş: